Menú

Història

L'any 1990 es constitueix l'equip d'Aula al barri de Poblenou.

Format per Psicòlegs, especialistes en Psicologia Clínica i Psicologia Escolar, i Logopedes. L'equip s'incorpora a la xarxa assistencial del Districte de Sant Martí atenent originàriament a la població infantil i juvenil, oferint diagnòstic, tractament i assessorament.

En el procés de constitució l'equip va comptar amb el reconeixement i el suport del Fons Social de la Comunitat Europea i del Projecte Diana.

La cohesió de l'equip és una de les peculiaritats que caracterizen el nostre centre. La llarga trajectòria dels professionals que formen l'equip i la mirada des de les diferents perspectives, psicologia clínica, escolar i logopèdia, és un dels nostres prinicipals senyals d'identitat.

Un objectiu prioritari de l'equip d'Aula és oferir atenció especialitzada i personalitzada. Els professionals treballen si s'escau en coordinació amb altres professionals d'entitats públiques i/o privades de l'àmbit de la salut, l'educació i social, la qual cosa ens ha consolidat dins de la xarxa assistencial del districte.

Al llarg d'aquests anys ens trobem amb una demanda específica d'atenció als adults. L'equip, d'àmplia experiència i formació, diversifica l'àmbit d'actuació. Així doncs, des de fa molts anys, incorporem aquesta atenció als adults com un servei més del centre.

Portada
Aula Psicologia Poblenou

c/Pujades 191 Entl . 08005 Barcelona - Tel : 93 266 33 25 - aula@aulapsi.cat - Com arribar

Responsive icon