Menú

Psicologia

Nens

Generalment són els pares els que detecten en el seu fill alguna dificultat, alguna alteració de la conducta habitual, algun problema que els porta a consultar. Caldrà doncs fer una exploració diagnòstica per analitzar el que està passant i establir un plantejament terapèutic, on de vegades convindrà fer un assessorament als pares i d'altres es proposarà fer tractament directament amb el nen/-a. Quan s'escau es coordina amb d'altres serveis, sempre que la família hi estigui d'acord (escola, CSMIJ, CDIAP, pediatres, neuròlegs).

Diagnòstic, assessorament i tractament psicològic:

 • Trastorns d'ansietat per separació.

 • Trastorns somàtics (de l'alimentació, la son, control d'esfínters).

 • Trastorns del desenvolupament (trastorns de l'espectre autista).

 • Trastorns de l'atenció i del comportament (impulsivitat, oposicionisme).

 • Aspectes emocionals associats als trastorns d'aprenentatge.

 • Trastorns de l'estat d'ànim (tristesa, ansietat, angoixa...).

 • Trastorns per tics.

Adolescents

Alguna vegada és el noi/noia el que demana venir a consulta, però generalment són els pares, els que detecten algun tipus de símptoma, de patiment, d'angoixa;  en ocasions ho detecten també els professors. És imprescindible escoltar directament de l'adolescent el que li preocupa. Caldrà que pugui fer seu l'espai terapèutic que se li ofereix per tirar endavant tant l'exploració diagnòstica com si s'escau,  l'abordatge terapèutic que es pugui plantejar.

Diagnòstic, assessorament i tractament psicològic:

 • Alteracions de l'estat d'ànim (ansietat, angoixa, desmotivació...).

 • Trastorns de l'atenció.

 • Trastorns de comportament social.

 • Dificultats en la convivència familiar.

 • Trastorns somàtics (anorèxia, bulímia, alteracions de la son).

 • Fòbies.

 • Aspectes emocionals associats a conductes addictives (drogues, noves tecnologies...).

Adults

Moltes vegades quan es pren la decisió de consultar al psicòleg, darrera hi ha un camí   de patiment i angoixa. Cadascun té les seves  peculiaritats, i no hi ha dos processos iguals. Proposem un espai d'escolta, on poder parar-se a pensar i reflexionar.  A partir de la demanda concreta es  realitzen unes sessions exploratòries, que faciliten una impressió diagnòstica  i possibiliten fer un plantejament terapèutic.

Diagnòstic, assessorament i tractament psicològic:

 • Problemes emocionals (ansietat, fòbies, depressió, angoixa...).

 • Trastorns somàtics (de l'alimentació, la son, hipocondria...).

 • Trastorns de la relació (inhibició, agressivitat).

 • Trastorns dels hàbits i control dels impulsos.

 • Alteracions de l'estat d'ànim.

 • Trastorns de la sexualitat i l'afectivitat.

Aula Psicologia Poblenou

c/Pujades 191 Entl . 08005 Barcelona - Tel : 93 266 33 25 - aula@aulapsi.cat - Com arribar

Responsive icon